<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=231787&amp;fmt=gif">

  HR Evolution Perspectives: จัดทำแผนที่วิวัฒนาการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2566 และในอนาคต

  December 13, 2023

  Stay Updated

  Darwinbox’s annual flagship HR research study, HR Evolution Perspectives 2023 Edition: Empower and Evolve
  Shreya Srivastava
  Written By
  Shreya Srivastava
  Topic
  HR Evolution

  ด้วยการเปลี่ยนไปของโลกแห่งการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในระดับความเร็วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลจึงจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้ทัน ขอแนะนำการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของ Darwinbox เพื่อช่วยคุณนำทางการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

  ด้วยโลกแห่งการทำงานที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกแห่งการทำงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นถือว่าเป็นแนวหน้าของวิวัฒนาการในที่ทำงาน และผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการรับประกันผลการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนการทำงานนั้นจะเป้นไปอย่างราบรื่นและกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพมาขึ้นในการโต้ตอบกับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก และการมีส่วนร่วมในการทำงาน อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการด้านทรัพยากรบุคคลไม่ใช่แค่การอยู่รอดเท่านั้น ยังเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและช่วยในการขับเคลือนการเติบโตและความสำเร็จของทั้งองค์กรและพนักงาน

  ดังนั้น เมื่อเรายืนอยู่บนเส้นขั้นของระบบเดิมและการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการใหม่ๆ องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งต่อไปนี้:

  • คุณกำลังพัฒนาไปตามที่สภาพแวดล้อมที่ทางธุรกิจต้องการหรือไม่?
  • คุณยืนหยัดในมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านใด?
  • พนักงานของคุณมีความสามารถพอในการสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวอย่างแท้จริงหรือไม่?

  องค์กรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร?

  เพื่อช่วยให้คุณก้าวทันยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรับข้อมูลเชิงลึกจากระบบที่สามารถช่วยให้องค์กรนำไปใช้ได้จริงเพื่อตัดสินใจเรื่องธุรกิจและอุตสาหกรรม เราอยากจะนำเสนอ HR Evolution Perspectives ซึ่งเป็นหนึ่งในการวิจัยประจำปีของเรา โดยที่เราได้ร่วมมือกับ People Matters นั้นเป้นการศึกษาวิจัยชิ้นแรกที่สำรวจผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานที่โดดเด่นจาก 15 อุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เกณฑ์มาตรฐาน และอุปสรรคในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

  ในรายงาน "Empower and Evolve" ฉบับปี 2023 ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับลำดับสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า สามารถแบ่งออกได้เป็นสองปัจจัยหลักคือ ความคล่องตัวขององค์กรและประสบการณ์การทำงานของพนักงานภายในองค์กร (EX) การวิจัยเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจหลักสองรายคือ พนักงานภายในองค์กร และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาพรวมความสามารถขององค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น และในระดับที่พนักงานมีความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้

  โดยที่การกระทำเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยาหรบุคคลมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้แล้ว องค์กรยังสามารถรับการประเมินการทำงานของพนักงานของคุณเพื่อช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ดียิ่งขึ้น

  นอกจากนี้แล้ว เมื่อเชื่อมโยงระหว่างความคล่องตัวของการทำงาน และ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ระบบ เข้ากับความพึงพอใจของพนักงาน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเพิ่มขึ้นของยอดขายขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจของลูกค้า และยังช่วงในเรื่อการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลที่มีค่าของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

  แล้วคุณจะได้อะไรจากมัน?

  เมื่อคุณได้เข้ารวามในการวิจัยนี้แล้ว คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่มีความพิเศษของ CHRO ที่รวมเหล่า ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และพนักงาน ที่ซึ่งทุกเสียงมารวมตัวกันเพื่อกำหนดอนาคตของ HR คุณจะสามารถเข้าถึงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง อาทิ:

  • ตลาดมีการพัฒนาอย่างไรและจุดยืนของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ความรู้สึกถึงปัจจัยทางธุรกิจที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำได้ในอนาคต
  • คุณจะปฏิบัติตามความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของพนักงานได้อย่างไร และส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมในองค์กรที่คล่องตัวอย่างแท้จริง
  • ขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างกรอบการทำงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงชุดการสัมมนาผ่านเว็บ ชุดเครื่องมือประเมินความพร้อม กรณีศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงแผนผังอนาคตของการทำงาน

  เริ่มมีส่วนร่วมกับเรา!

  คุณรออะไรอยู่? นี้คือโอกาสที่คุณจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนุ่งของประชาคมสุดพิเศษที่รวบรวมผู้นำชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นที่จะค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง มาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิวัฒนาการด้านทรัพยากรบุคคลและสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมที่สุด และมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

  ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถกรอกข้อมูลบน แบบสำรวจ ได้ที่นี่ และให้ความเห็นของคุณได้ถูกรัฟังบนงานวิจัยของเรา

  View all posts

  Stay Updated

  สื่อสารกับเรา

  GartnerBlogStrip23

  Subscribe and stay up to date